Projecten

Stand van zaken N-baan per december 2016

Eind 2014 is het plan van aanpak geschreven en besproken in de jaarvergadering van februari 2015. Na goedkeuring is begonnen met verdere uitwerking van de plannen. Al snel werden er optimalisaties gevonden. Zo is de tafel niet in hout maar in stalen buizen gemaakt. We konden redelijk goedkoop aan dit materieel komen en deze keuze zorgde ervoor dat er een vaste stabiele tafel ontstond.

Op slimme wijze is deze constructie makkelijk te demonteren en te vervoeren. De bakken zijn uiteindelijk van een lichte houtsoort gemaakt. Door infrezen van de ronding van de buis passen de bakken met een precieze tolerantie op het frame. Toen een aantal bakken klaar waren is begonnen met het plakken van kurk en leggen van rails volgens het voorlopig sporenplan.

Tijdens het leggen van de rails volgens het gemaakte sporen plan zijn er wel nog enkele wijzigingen aangebracht. Zo zijn er enkele wissels bijgeplaatst om zo mee ‘speel’ mogelijkheden op de opstelsporen te maken. Maar er zijn ook enkele wissels juist verwijderd omdat deze geen toegevoegde waarde gaven maar wel de digitalisering vereenvoudigde.

Tijdens het leggen van de rails is veel tijd genomen om goede railovergangen van bak naar bak te maken. Uiteindelijk is gekozen voor een systeem van pertinac plaatjes die we bij de bevriende spoorclub Utrecht konden aanschaffen. Omdat we met kleine toleranties de rails overgangen en de spoor onderbrekingen wilden maken is het noodzakelijk dat de rails diverse malen opnieuw (gedeeltelijk) gelegd moet worden. Specifiek bij de bakovergangen en daar waar onderbrekingen noodzakelijk zijn. Vermeld moet worden dat door een vriend van Engel een railsslijptafel is gemaakt waarmee we super strak de rails door kunnen slijpen bij de bakovergangen.

In het najaar van 2016 is begonnen met de uitwerking van het digitale schema. Na enkele clubavonden Ideeën uitwisselen en stikkertjes plakken is het digitale plan zo goed als gereed. Het sporen plan wordt nu in koploper getekend en de detecties worden in rails aangebracht.

Vooruitblik 2017

In 2017 zal ee aantal maanden nog gewerkt gaan worden aan het definitief leggen van de rails. Zo moeten er nog een paar onvolkomenheden gerepareerd worden. Dat wordt nu per bak gelijk met de onderbrekingen en bakovergangen meegenomen. Er zal een begin gemaakt gaan worden met het bedraden en aansluiten van bezet melders en wisseldecoders. Koploper kan verder worden ingericht. Er zal een proefstuk voor de bedding gemaakt worden en als we het juiste ballast gevonden hebben zal ook de rails definitief vast gelegd worden. Verder wordt er ook gewerkt aan de bebouwing en verdere aankleding van de baan. Over de achterwand moet nog een besluit genomen worden. Al met al nog genoeg te doen voordat de eerste trein zal gaan rijden.