Wie zijn wij

Ontstaan
Modelspoorgroep Railkontakt Zevenbergen is ontstaan in 1989 als plaatselijke afdeling van modelclub Baroniespoor te Breda. Baroniespoor was op dat moment druk bezig de stations van Breda en Roosendaal met emplacement na te bouwen en aangezien een aantal leden uit Zevenbergen afkomstig waren ontstond het idee om ook het spoorse gebeuren van Zevenbergen na te bouwen. Tot 1991 is Railkontakt een afdeling van Baroniespoor gebleven waarna wij als zelfstandige vereniging verder zijn gegaan.

 

Doelstelling
Zoals reeds gemeld was het idee om het spoorse gebeuren van Zevenbergen na te bouwen. Gekozen is voor de periode tussen 1920 en 1950 en wel omdat Zevenbergen in die tijd over een redelijk groot rangeer-emplacement beschikte, compleet met een laad- en losperron. Uiteraard speelde de suikerfabriek hier een centrale rol in omdat het vervoer van suikerbieten en/of producten hoofdzakelijk per spoor geschiedde en dwars door het dorp moest. Tevens beleefde de suikerfabriek in die tijd zijn grootste bloei hetgeen veel mensen uit Zevenbergen werk verschafte. Als schaalgrootte is gekozen voor schaal HO. Afgesproken was om te beginnen met het station en omgeving en eerst in zuidelijke richting (richting Oudenbosch / Roosendaal) te bouwen en daarna vanuit het centrum naar het noorden, incl. de suikerfabriek.

Het eerste probleem dat zich direct voordeed was het verkrijgen van gegevens van gebouwen, straten enz. om zo natuurgetrouw mogelijk te kunnen bouwen en er was uiteraard niets via de bekende merken van bouwdozen beschikbaar. We waren dus aangewezen op het gemeente- en streekarchief, alsmede op gegevens van goedwillende burgers. Verder werden van de nog bestaande huizen foto’s gemaakt en werd alles opgemeten (uiteraard na toestemming van de eigenaar). Dit was en is een zeer tijdrovende bezigheid, maar wel de enige oplossing. Ook de bomen rondom het station zijn zelf gemaakt , maar eerst in alle jaargetijden gefotografeerd om zodoende een goed beeld te krijgen van de grootte en kleur.

De bouw tot op heden
Alvorens de bouw kon beginnen diende het railplan te worden vastgelegd. Hiervoor waren twee tekeningen beschikbaar, t.w. het Staats Spoor emplacement uit 1903 en 1952. Na gesprekken met een aantal oud spoormensen werd duidelijk dat de situatie uit 1952 geleidelijk is ontstaan en daarom hebben wij gekozen voor een soort mix, hetgeen de beste spoor- en rangeermogelijkheden biedt.
Zo is voor het perrongedeelte de situatie uit 1903 aangehouden en voor de rest van het emplacement de situatie uit 1952. Ook de aansluiting naar de suikerfabriek kwam zo goed tot zijn recht.

Het gehele “centrum”-gebied rondom het station met alle destijds aanwezige gebouwen is gereed, aan de noordelijke kant wordt nog gewerkt aan de gebouwen. Even ten zuiden van Zevenbergen ligt de rivier de Mark waar het spoor overheen wordt geleid middels een draaibrug uit 1909.
Ook dit gebied is gereed incl. de draaibrug die geheel is uit gevoerd in messing en inmiddels ook beweegbaar is, conform de werkelijkheid.
De riviermodule is dusdanig gemaakt dat hij tijdens beurzen gevuld kan worden met water hetgeen een publiekstrekker blijft..

Inmiddels is er een begin gemaakt met het automatiseren van de baan en het rijden met het software programma Koploper. Ook is er een voorziening getroffen dat we de mogelijkheid hebben om treinen op de baan te zetten dmv opstelsporen, in een nieuwe zogenaamde U-opstelling die veel meer te bieden heeft dan een langgerekte baan van 26 meter.

Er bestaat de mogelijkheid om de HO Baan in verschillende vormen op te zetten en wel:
Langgerekt, dan wordt hij erg lang maar kan mooi zijn; in hoekvorm als een L ; maar ook in een U-vorm. In laatst genoemde opstelling hebben we de beschikking over aparte opstelsporen waar we afgeschermd rustig treinen kunnen samenstellen

De toekomst
Direct aan de noordgrens van Zevenbergen ligt het complex van de suikerfabriek; deze fabriek is in 1987 gesloten en daarna ontmanteld. De gebouwen zijn blijven staan, zijn industrieel erfgoed en verhuurd aan kleine bedrijfjes. (Ook Railkontakt heeft een ruimte in het oude ketelhuis dat wij helemaal hebben verbouwd). De silo’s zijn nog steeds in gebruik door de Suikerunie.

In ons tijdperk werkte de fabriek in volle glorie en daarom wordt de fabriek zo nagebouwd. Na een lange tijd van verzamelen van gegevens, tekeningen en foto’s, zijn we nu bezig met de echte bouw; de ruwbouw is bijna gereed en diverse contouren en wegen er naar toe zijn zichtbaar, alsmede de plaats van de te bouwen huizen en natuurlijk de spoorlijn naar de fabriek. De fabriek wordt gebouwd in de campagne-tijd en daarom dient overal stoom en rook uit te komen. Het hele complex wordt +/- 4,8 mtr lang en 1,8 mtr breed , exclusief de hoofd-spoorbaan. Het fabriekscomplex nadert zijn voltooiing, nu nog het automatiseren ervan. Veel bewegende onderdelen en voorwerpen maken het geheel tot een levendig beeld van toen.

 

Rijdend materieel
Zoals reeds eerder verteld hebben wij gekozen voor de periode 1920 tot 1950 en dient dus ook het rijdend materieel hieraan te voldoen.
Er wordt momenteel gereden met de volgende locomotieven – allen stoom- : NS 4105 ( Fleischmann 4154). Dit is een Duitse G8 locomotief die aan het einde van de oorlog in 1945 in Nederland werd aangetroffen en toen is hersteld en daarna gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen.
NS4904 (Roco 43292). Ook dit is een Duitse locomotief die oorspronkelijk gebouwd was om zware goederentreinen te vervoeren. Echter, vanwege de oorlogsdruk is een vereenvoudigde versie gebouwd, ( totaal 3100 stuks) , de Reihe 50 van de Beutsche Reichsbahn. Hiervan zijn er 6 bij de NS terecht gekomen, waarvan de NS 4904 er een is (origineel nr. DRB 501964). Na de oorlog heeft deze loc nog enkele jaren bij NS gereden.
NS 5951 (Roco 43274) Deze locomotief is in 1920 gebouwd bij Linke Hofmann in Berlijn (fabrieksnr. 2151) als zwaardere uitvoering van het Pruisische T12-type en is in 1946 naar de NS gekomen.

NS 8605
Dit is een C-rangeertenderlocomotief die gebouwd is bij Hohenzolleren AG in Düsseldorf en in 1913 in ons land kwam. Deze locomotief heeft jaren dienst gedaan op het zg. “suikerlijntje”, de verbinding tussen de suikerfabriek en het rangeeremplacement te Zevenbergen. Deze loc, die in de regio de bijnaam :Dikke Bertha”of “bietenloc”had, is in deze uitvoering niet als model op de markt zodat wij deze spoeciaal natuurgetrouw hebben laten bouwen.

NS 3737
Dit is de bekende loc die als eerste in licentie geheel in Nederland is vervaardigd en nog steeds door de NS in gebruik is als museumloc. Is normaal te bezichtigen in het spoorwegmuseum in Utrecht. Deze locomtief is een model van Modo Loco die wij hebben laten bouwen in de bestaande museumuitvoering met korte tender.